Om företaget

 Fiber till villa, radhus eller BRF?

Vi på Focs har mer än 8 års erfarenhet av fiberinstallationer  och fiberanslutningar.

Våra tekniker har sedan 2007 ansvarat för och byggt större delen av alla nodrum i Stockholm. Nodrummen är naven i det öppna Stadsfibernät som Stokab* ansvarar för och som nu till största delen är färdigbyggt.  I nodrummen finns de servrar och övrig utrustning som håller reda på och distribuerar all inkommande och utgående trafik till rätt husnod och slutanvändare.

Vidare har Focs utrustat drygt 4000 fastigheter med en anslutningspunkt för svartfiber, en så kallad husnod  , och genomfört  ca 90.000 anslutningar till nämnda Stadsfibernät. Vi har dessutom  projekterat, käppat, kanaliserat, svetsat (fiber), skött införsäljning av stadsnät till slutanvändare, såväl till fastighetsägare som bostadsrättsföreningar. Vi har även anslutit villor och radhus till Telias Öppen Fiber.

Focs har idag heltäckande kompetens och kunskap om allt som rör fibernätverk.

Erfarenheten och bredden av vårt kunnande inom fiberteknik/fiberoptik gäller stora som små installationer i hela världen.

* För mer information www.stokab.se

 

 
SIGILL_SKÖLD_VÄNSTER_STOR_VIT_TEXT