Stokab AB

fibercable

Stokab AB. Flerårigt ramavtal gällande entreprenaderarbeten i och i anslutning till Stokabs fiberoptiska nät. Främst fibertekniker.