Sörby Vindpark

vindpark

Kraftö vind. Sörby vindpark (37 turbiner) Fiberinstallation för styrning av energiflöden från vindkraftverken. Start mars 2016.

ny

ny2

ny3

ny4