Bostadsrättsförening

Anslut er bostadsrättsförening till Stockholm stads fibernät

Stadsnät
Nu har Stockholms stads IT-infrastrukturbolag, Stokab*, slutfört byggnationen av ett stadsfibernät i Stockholm city. Vi på Focs bygger nu det fastighetsnät, genom vilket ni ansluter er till världens snabbaste fibernät, som är tusentals gånger snabbare än dagens bredband i kopparnät.

Fiberoptik
Fibertekniken är en flerfilig motorväg för information, med enorm kapacitet som äntligen kan hantera dagens och morgondagens behov av telefoni, bredband och tv-tjänster (s.k. Triple Play). I fastigheter som är anslutna till Stokabs fiberstadsnät uppstår aldrig köer, inte ens under perioder med hög användning, t.ex. kvällstid. Idag erbjuds 1000/1000 mbit till privatpersoner.
Själva installationen kan enkelt bekostas via en hyreshöjning som motsvarar den förbättrade bredbandsstandarden.

Tjänster
Fibernätet gör inte bara er fastighet attraktivare för nya hyresgäster. Dessutom förbättras tjänsteutbudet och sänker priserna, eftersom fler leverantörer kan konkurrera i samma nät och erbjuda HD-TV, larmtjänster, läkarvård i hemmet, filmade studieföreläsningar, avancerade säkerhetstjänster och mycket mer.
För Dig som fastighetsägare kan tjänster såsom fastighetsdrift och energioptimering via nätverket leda till stora besparingar i och med ett bredband i fiber

Om FOCS
Focs tekniker har sedan 2007 ansvarat för och byggt större delen av alla nodrum i Stockholm. Nodrummen är naven i det öppna Stadsfibernät som Stokab* ansvarar för och som nu till största delen är färdigbyggt.  I nodrummen finns de servrar och övrig utrustning som håller reda på och distribuerar all inkommande och utgående trafik till rätt husnod och slutanvändare. Vi har dessutom installerat/svetsat mer än 90.000 fiberanslutningar i nodrummen.

Vidare har Focs utrustat drygt 4000 fastigheter med en anslutningspunkt, en så kallad husnod, och högst sannolikt en i just Er fastighet. Saknar ni husnod kontakta oss omgående för information.

* För mer information om svartfiber, se www.stokab.se