Bredband

Bostadsrättsförening

icono-pdf

Vi på Focs har mer än 5 års erfarenhet av fiberinstallationer .

Våra tekniker har sedan 2007 ansvarat för och byggt större delen av alla nodrum i Stockholm. Nodrummen är naven i det öppna Stadsfibernät som Stokab* ansvarar för och som nu till största delen är färdigbyggt. I nodrummen finns de servrar och övrig utrustning som håller reda på och distribuerar all inkommande och utgående trafik till rätt husnod och slutanvändare.

Vidare har Focs utrustat drygt 4000 fastigheter med en anslutningspunkt, en så kallad husnod , och genomfört ca 90.000 anslutningar till nämnda Stadsfibernät. Vi har dessutom projekterat, käppat, kanaliserat, svetsat (fiber), skött införsäljning av stadsnät till slutanvändare, såväl till fastighetsägare som bostadsrättsföreningar.

Focs har idag heltäckande kompetens och kunskap om allt som rör fibernätverk.

Erfarenheten och bredden av vårt kunnande inom fiberteknik gäller stora som små installationer i hela världen.

* För mer information www.stokab.se
Vi på Focs har mer än 5 års erfarenhet av fiberinstallationer .

Våra tekniker har sedan 2007 ansvarat för och byggt större delen av alla nodrum i Stockholm. Nodrummen är naven i det öppna Stadsfibernät som Stokab* ansvarar för och som nu till största delen är färdigbyggt. I nodrummen finns de servrar och övrig utrustning som håller reda på och distribuerar all inkommande och utgående trafik till rätt husnod och slutanvändare.

Vidare har Focs utrustat drygt 4000 fastigheter med en anslutningspunkt, en så kallad husnod , och genomfört ca 90.000 anslutningar till nämnda Stadsfibernät. Vi har dessutom projekterat, käppat, kanaliserat, svetsat (fiber), skött införsäljning av stadsnät till slutanvändare, såväl till fastighetsägare som bostadsrättsföreningar.

Focs har idag heltäckande kompetens och kunskap om allt som rör fibernätverk.

Erfarenheten och bredden av vårt kunnande inom fiberteknik gäller stora som små installationer i hela världen.

* För mer information www.stokab.se