Tjänster

Stadsnät

Genom helhetstänkandet kan vi ta hand om kontakten med fastighetsägare och projektera utifrån befintlig kanalisation. Vi utför schakt, kabelinstallation inom- och utomhus, kabelförläggning och fiberarbeten.

Samfälligheter

Genom helhetstänkandet kan vi erbjuda samfälligheter/byalag som vill installera bredbandsnät att anlita oss för nyckelfärdiga anläggningar. Vår ambition är att alltid leverera och dokumentera så att kunden blir både trygg och nöjd.

Industrier

Fastighetsnät åt industrier och köpcentrum måste hela tiden underhållas, utökas och dokumenteras. Alla anläggningar har sina förutsättningar och oavsett om det finns en eller flera operatörer tar vi ett helhetsansvar och hjälper fastighetsägare så att alla lokaler och butiker har tillgång till bredband.