Nyheter

2015

Kraftö vind. Sörby vindpark (37 turbiner) Fiberinstallation för styrning av energiflöden från vindkraftverken. Start mars 2016.

ny4

Läs mer…

Stokab AB. Besiktningsansvar gällande entreprenadarbeten utförda i kommerciella fastigheter.

Bäck installation AB. Okt 2015. Slutfört fiberinstallationer till drygt 1000 villor i Tyresö.

I april 2015 påbörjades ett fiberprojekt med installation av bredband i Tyresö Stockholm.
I projektet ingår ca 1000 villor och Focs startar i området Fårdala.

Stokab AB. Flerårigt ramavtal gällande entreprenaderarbeten i och i anslutning till Stokabs fiberoptiska nät. Främst fibertekniker