Referenser

 Vi på Focs har mer än 5 års erfarenhet av fiberinstallationer .

Stokab
Våra tekniker har sedan 2007 ansvarat för och byggt större delen av alla nodrum i Stockholm.
Nodrummen är naven i det öppna Stadsfibernät som Stokab* ansvarar för och som nu till största delen är färdigbyggt.
Vidare har Focs utrustat drygt 4000 fastigheter med en anslutningspunkt, en så kallad husnod , och genomfört  ca 90.000 anslutningar till nämnda Stadsfibernät. Vi har dessutom  projekterat, käppat, kanaliserat, svetsat (fiber), skött införsäljning av stadsnät till slutanvändare, såväl till fastighetsägare som bostadsrättsföreningar
* För mer information om Stockholm Stads stadsfibernät, svartfiber och STOKAB, se www.stokab.se

Erfarenheten och bredden av vårt kunnande inom fiberteknik gäller stora som små installationer i hela världen.
FOCS har under November 2013 färdigställt utbyggnaden av ett stamfibernät i Järfälla kommun för ca 700 villor som väntat på Öppen fiber.

FOCS har ansvarat för projektering,  käppning, nedläggning av dukter för blåsning av fiberoptik, i mark likväl som i luft.
Vi schaktar i gata samt tomtmark. Blåsning av fiber från Foser och svetsning av fiber ända in i villorna där fiberuttag och mediaomvandlare installeras.

FTTH – Fiber To The Home
Vi har i flera projekt ansvarat för installation och svetsning av fiber till villa. Mer info kommer.

Kvalitépolicy
FOCS installations kvalitetspolicy innebär att produkter och tjänster ska överträffa våra kunders förväntan. Vi ska förknippas med hög kvalitet, flexibilitet och ett positivt bemötande samt vara en inspirationskälla för våra kunder. Vi skall genom medverkan av våra anställda kontinuerligt förbättra kvalitén på vårt arbete genom vidareutbildning inom alla områden. 

Miljöpolicy
Vi ska leda vår verksamhet i ett livscykelperspektiv. I våra processer ska vi bidra till eko-effektivitet genom att arbeta för lägre energikonsumtion, utsläpp och avfall. Där avfall genereras ska detta hanteras och omhändertas säkert och ansvarsfullt. Vi ska utveckla våra tjänster och arbetsmetoder så att de har minimal skadlig effekt på miljön under sin hela livstid.